Het landhuis "Kop en Hagen" kent een rijke historie en is een Rijksmonument. Op deze plaats stond al in 1678 een steenoven. In 1737 werd er op deze plaats een steenfabriek neergezet en op dat moment wordt de fabriek en de oven de naam "Kop en Hagen" meegegeven. Diverse generaties Knijff zijn eigenaar geweest van de steenfabriek. De familie Knijff had in die tijd meer steenfabrieken en pannenbakkerijen. Tot 1938 zal de steenfabriek open blijven. Als de steenfabriek eenmaal gesloten is blijft alleen het landhuis over. Het neoclassicistisch landhuis "Kop en Hagen", type herenhuis met bijbehorend koetshuis is in 1857-1858 gebouwd voor Aart Knijff Hz., steenfabrikant te Woerden en van 1877 tot 1907 burgemeester van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld. De omringende tuin wordt aan de straatzijde afgesloten door een smeedijzeren spijlenhekwerk met twee toegangshekken tussen betonnen hekpijlers. Het toegangshek is afkomstig van de gesloopte villa Koole (Westdam) in Woerden In de tuin met een gazon staan diverse heesters en solitairbomen, waaronder een monumentale plataan. Aan de overzijde van de weg ligt aan de rivier de Oude Rijn een smalle overtuin met een klein prieel en twee oude magnolia bomen alsmede de koetsierswoning met paardenstal.