Buiten het reguliere werk en de hobby’s zetten wij ons ook in om geld in te zamelen voor stichting Chimding. In de afgelopen jaren hebben wij al mooie bedragen ingezameld.

Waarom Stichting Chimding?  Chimding werkt uitsluitend met vrijwilligers en is dus niet belast met hoge overheadskosten als gevolg van salarissen voor dure directieleden. Afgezien van wat kleine administratiekosten gaat van iedere euro bijna 100 % naar de projecten in Nepal. De bestuursleden krijgen voor hun werk voor de stichting geen vergoeding. Vrijwilligers die voor de stichting naar Nepal gaan om de projecten te bezoeken, betalen zelf hun reis- en verblijfkosten.

Nepal is één van de armste landen ter wereld en Lower Solokhumbu, het gebied waar de stichting actief is, is één van de meest afgelegen en achtergebleven gebieden in Nepal. De doelstelling van Stichting Chimding is het verbeteren van de levensomstandigheden en toekomstverwachting van kinderen in de dorpen in dit gebied. Stichting Chimding wil dit bereiken met educatie: passend onderwijs van goede kwaliteit én voorlichting.

Nu in alle dorpen schoolgebouwen van een fatsoenlijke kwaliteit en bibliotheken met een mooie collectie boeken gerealiseerd zijn, ligt op dit ogenblik de focus van de stichting op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Omdat het niveau van de leerkrachten te wensen over laat, is de stichting met veel succes begonnen met het aanbieden van trainingen voor de leerkrachten. Daarnaast wordt geprobeerd het onderwijs te verbeteren door het aanschaffen van op de trainingen aansluitende spel-leermaterialen en andere hulpmiddelen. De stichting doet dat in nauwe samenwerking met twee Nepalese organisaties: ECEC (Early Childhood Education Center) verzorgt de trainingen van de leerkrachten in andere onderwijsmethodes, OLE Nepal  levert onderwijscomputers en traint de leerkrachten in het gebruik ervan tijdens het lesgeven.

De aanpak en de projecten waar deze stichting mee bezig is, is wat ons zo bijzonder aanspreekt in deze stichting.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van CHIMDING http://www.chimding.nl Uiteraard is een donatie altijd welkom. Dat kun je doen door een bedrag te storten op het rekeningnummer van de Stichting. Bankrekeningnummer NL76 INGB 000 44 16 711 t.n.v.  Stichting Chimding te Monster onder vermelding van Chris & Irma.
Bij voorbaat dank voor je bijdrage!!